Zapytanie dot. szacowania kosztów szkoleń dla nauczycieli

UWAGA !!!

Dla potrzeb realizowanego Projektu  Zespół Szkół Zawodowych w  Węgorzewie przedłuża termin składania ofert  w ramach szacowania wartości i rozeznania rynku na usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli do dnia 11.05.2018r. 

Szczegóły w dokumencie -link

 

OGŁOSZENIE !!!

W związku z realizacją projektu „Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie”. Nr RPWM.02.04.01-28-0044/17, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych zaprasza oferentów do złożenia ofert cenowych dotyczących szkoleń szkoleń dla nauczycieli ZSZ w Węgorzewie.

Szczegóły w dokumencie - link