Kursy

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie realizuje projekt pn. "Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"

Projekt skierowany jest do osób dorosłych o dowolnym poziomie wykształcenia chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach lub nabyć formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności w postaci dyplomu lub świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

W ramach realizowanego projektu planowane jest przeprowadzenie dla uczestników projektu następujących darmowych kursów:

  • żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego,
  • podstaw obsługi programów typu CAD,

Kursy kończyłyby się egzaminem umożliwiający uzyskanie odpowiedniego patentu lub certyfikatu.

Ponadto słuchacze KKZ będą objęci dodatkową formą wsparcia polegającego na doradztwie zawodowym indywidualnym i zbiorowym