Kucharz

KUCHARZ - to poszukiwany zawód w Polsce. 


Terminarz zjazdów

Plan zajęć KKZ 


Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie realizuje projekt pn. "Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"

Projekt skierowany jest do osób dorosłych o dowolnym poziomie wykształcenia chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach lub nabyć formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności w postaci dyplomu lub świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Rozwój gospodarczy w Polsce również w branżach gastronomicznej i turystycznej sprawił że zawód kucharz jest bardzo poszukiwanym zawodem.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie KUCHARZ obejmuje jedną kwalifikację zawodową:

 • TG.07. - Przygotowanie potraw i napojów

Szczegóły związane z treściami kształcenia oraz umiejętnościami jakie nabędzie słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) zawarte są w podstawie programowej dla zawodu - link

 Zasady kształcenia na kursie kwalifikacji zawodowych (KKZ):

 • Kształcenie trwa 1,5 roku (3 sem.) i odbywa się w systemie zaocznym (weekendowym). Pierwszy rok obejmuje kształcenie teoretyczne i odbywać się będzie ono w szkole stacjonarnie (180 godzin) oraz drogą e-learningu (120 godzin) poprzez platformę informatyczną na podstawie materiałów w wersji elektronicznej przygotowanych przez nauczycieli . Drugi rok kształcenia obejmować będzie kształcenie praktyczne i odbywać się będzie w pracowni gastronomicznej oraz zakłądach gastronomicznych.
 • Planujemy rozpoczęcie KKZ od lutego 2019r i zakończenie pierwszego semestru KKZ pod koniec sierpnia 2019r.
 • Półtoraroczne kształcenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe teoretycznym (test) oraz praktycznym. Słuchacz KKZ po zdaniu obu części egzaminu otrzymuje wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży świadectwo kwalifikacji zawodowej.
 • Planowana liczba miejsc - 20 osób

Kształcenie słuchaczy KKZ w kwalifikacji TG.29. - Przygotowanie potraw i napojów obejmować będzie takie przedmioty jak:

w kształceniu prozawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy związany z branżą gastronomiczną
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów ludzkich

w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym:

 • Wyposażenie techniczne w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna
 • Pracownia gastronomiczna
 • Zajęcia praktyczne

 Ramowy plan nauczania:

 

 PONADTO:

 • uczestnicy KKZ mieszkający poza siedzibą szkoły mogą liczyć na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia edukacyjne 
 • uczestnicy KKZ wyposażeni zostaną w odzież roboczą i indywidualny sprzęt ochronny
 • uczestnicy KKZ zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne