Zapytanie - szkolenie AutoCad dla nauczycieli

W związku z realizacją projektu „Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie”. Nr RPWM.02.04.01-28-0044/17, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych zaprasza oferentów do złożenia ofert cenowych dotyczących szkoleń dla nauczycieli ZSZ w Węgorzewie w zakresie:

"Obsługa programu AutoCad od podstaw oraz 2D i 3D."

Szczegóły w dokumencie - link