Drewno, woda i przygoda

Nowy projekt, nowe zawodowe kształcenie w ZSZ w Węgorzewie!

Drewno, woda i przygoda - to hasło przewodnie kolejnego projektu unijnego, którego realizacja rozpoczęła się 1 marca 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie. Efektem końcowym projektu będzie lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy, a w dalszej perspektywie gwarancja zatrudnienia kształconych osób. Jak wskazuje nazwa projektu chodzi o wykorzystanie zasobów naturalnych naszego powiatu do rozwoju turystyki. I tak, jest on skierowany do osób zainteresowanych, bądź już związanych z produkcją statków, jachtów, łodzi oraz całej branży hotelarsko-turystycznej.

Przygotowanie szkoły do pełnienia funkcji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
W ramach projektu planowane jest szkolenie kadry ZSZ oraz osób współpracujących z ZSZ. W ten sposób pozyskamy 7 specjalistów z zakresu branży hotelarsko-turystycznej oraz przemysłu szkutniczego, a także z programu AutoCad i doradztwa zawodowego. Kolejny etap projektu to przeprowadzenie branżowych kursów zawodowych, których uczestnikami będą pracownicy wymienionych dziedzin - w sumie 70 osób. Dodatkowo dla uczestników kursu dla szkutników, planowane są kursy żeglarza jachtowego i sternika motorowego. Jednym z działań projektu będzie również doposażenie ZSZ w sprzęt i materiały szkoleniowe. Przygotowanie kadry i wyposażenie pracowni pozwoli szkole na pełnienie funkcji CKZiU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W przyszłości ZSZ będzie oferowało branży szkutniczej i hotelarsko-turystycznej oraz dla szkół branżowych nową ofertę szkoleń wg rozeznanych potrzeb.

Wartość dodatkowa projektu.
Powiat węgorzewski jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji, dlatego też rozwój szkolnictwa związanego z turystyką i szkutnictwem ma przyszłość. Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia tego szkolnictwa, a przewidywane korzyści pozostaną nie tylko po stronie szkoły. Docelowo projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom powiatu węgorzewskiego, ma zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy oraz, a może przede wszystkim, ma ożywić nasz region, nasze miasto.